System logo
Torvelo - bike system
City logo
City logo
Strona startowa / FAQ / Czy istnieje minimalny wiek dla użytkownika Torvelo ?

Czy istnieje minimalny wiek dla użytkownika Torvelo ?

Z Systemu Torvelo może korzystać każdy, kto ma kartę rowerową albo prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Osoby poniżej 18 roku życia mogą się rejestrować w systemie za zgodą rodziców albo opiekunów prawnych. Odpowiedni formularz znajduje się w Regulaminie Torvelo na stronie: www.torvelo.pl w zakładce Rejestracja lub REGULAMIN.
Podpisany i wypełniony formularz należy wysłać na adres: BikeU Sp. z o.o., Królewska 18, 00-103 Warszawa